Huisregels

Betaalde feestdagen

Gelieve er rekening mee te houden dat uw poetshulp op volgende dagen NIET werkt:
 • Nieuwjaarsdag (1 januari)
 • Paasmaandag
 • Dag van de arbeid (1 mei)
 • O.L.H. Hemelvaart
 • Pinkstermaandag
 • Nationale feestdag (21 juli)
 • O.L.V. Hemelvaart (15 augustus)
 • Allerheiligen (1 november)
 • Wapenstilstand (11 november)
 • Kerstmis (25 december)
OPGELET! Een feestdag die in het weekend valt wordt altijd de eerstvolgende werkdag opgenomen.

Betaalde vakantie/vervanging

Uw huishoudhulp zal u tijdig inlichten wanneer haar/zijn vakantieperiode valt. Wenst u tijdens dit verlof een vervanging, gelieve ons daar dan tijdig van te verwittigen. Wij doen ons uiterste best om voor vervanging te zorgen.

OPGELET! Wij kunnen u nooit garanderen dat wij telkens dezelfde vervangpersoon kunnen sturen wanneer uw huishoudhulp in verlof is.

Huishoudhulp het hele jaar door

Al onze medewerkers hebben vaste arbeidscontracten. Dit betekent dat ze het hele jaar door bij u langs komen, met uitzondering van betaalde feestdagen, betaald verlof of gebeurlijke ziekteperiodes. 

Indien u om een gegronde reden bij uitzondering geen hulp wenst (bv. u wordt opgenomen in het ziekenhuis), vragen wij u ons dit zeker 14 dagen op voorhand te melden. 
Wanneer de huishoudhulp niet moet langskomen in de maanden juli en/of augustus, vragen wij u het daarvoor bestemde formulier in te vullen. Uw huishoudhulp zal u een exemplaar bezorgen in de loop van het voorjaar.

Wat niet kan:
 • Afbellen wanneer u geen werk heeft voor de poetsvrouw
 • Tijdens de schoolvakanties systematisch de huishoudhulp onderbreken
 • Afbellen omdat het mooi weer is en u naar een pretpark gaat
 • Afbellen omdat de kinderen na de examens langer willen slapen
Indien u te laat afbelt of de poetsvrouw kan niet binnen, betekent dit voor onze medewerkers onverwacht loonverlies. De Vlinder E&F dienstenchequebedrijf bv kan niet instaan voor dit loonverlies en behoudt zich dus het recht voor de klant toch de niet gepresteerde uren aan te rekenen.


Verlof kerst- en eindejaarsperiode

In de kerst- en eindejaarsperiode wordt er niet in vervanging voorzien.
In het voorjaar krijgt u telkens een infoblad via uw huishoudhulp met de concrete info en data.

Wat bij ziekte van de medewerker?

Wanneer uw huishoudhulp door ziekte niet bij u kan komen, wordt u zo snel mogelijk verwittigd door de medewerker zelf. Wanneer er een verlenging van ziekte komt, wordt u door het bureau zelf verwittigd. 
Indien u vervanging wenst, gelieve dit aan het bureau te melden. Bij langdurige ziekte van een medewerker, doen we ons uiterste best om zo vlug mogelijk in vervanging te voorzien.

Verzekeringen

Al onze medewerkers zijn verzekerd voor arbeidsongevallen op het werk en van en naar het werk.

We zijn ook verzekerd voor Burgerlijke Aansprakelijkheid, dit wil zeggen voor schade die door de werknemers wordt veroorzaakt.

Er wordt steeds een bestek van de schade gevraagd en onze verzekeringsmaatschappij beslist autonoom over de aanvaarding van het schadedossier.

Bestellen van dienstencheques

Om de betaling van de huishoudhulp vlot te laten verlopen kunt u best rekening houden met volgende nuttige tips:
 • Bestel tijdig uw cheques. Bij het gebruik van papieren dienstencheques houdt u best rekening met een leveringstijd van een tweetal weken. Bij het gebruik van elektronische dienstencheques, beschikt u zo goed als onmiddellijk over uw cheques. Hou echter ook steeds uw voorraad elektronische dienstencheques in het oog zodat u ook hier tijdig nieuwe dienstencheques kan bestellen.
 • Bestel voldoende cheques. Ze blijven 1 jaar geldig. Bij het gebruik van elektronische dienstencheques worden de oudste cheques automatisch eerst gebruikt. Dit vermindert het risico op cheques waarvan de vervaldatum is overschreden.
 • Let er op dat u het juiste bedrag overschrijft (één dienstencheque kost 9 euro en u bestelt ze minimum per 10) en uw gebruikersnummer correct vermeldt. Zo niet wordt alles onmiddellijk op uw rekening teruggestort.
 • U kunt natuurlijk ook een doorlopende opdracht geven aan uw bank, zo hoeft u zich zeker geen zorgen te maken!
Indien u problemen heeft met het bestellen van de dienstencheques kunt u steeds het uitgiftebureau Sodexo contacteren op 02 401 31 30.