Dienstencheques

Historiek

Begin 2003 riep de federale regering het systeem van de dienstencheques in het leven. De opzet was zoveel mogelijk het zwartwerk te voorkomen en te bestrijden en nieuwe arbeidsplaatsen te creëren in de sector van de buurtdiensten. Sodexo is momenteel de beheerder van het dienstenchequesysteem. 

Kost

De dienstencheque is een betaalmiddel uitgegeven door Sodexo. Een dienstencheque kost momenteel 9,00 euro, waarvan 20% fiscaal aftrekbaar is. Cheques die gekocht worden aan 9,00 euro per stuk kosten dus na aftrek slechts 7,20 euro netto. 
De belastingvermindering is geldig voor de eerste 167 aangekochte dienstencheques per persoon, per kalenderjaar.
Sodexo stuurt u in de maand maart een fiscaal attest op dat u bij uw belastingaangifte moet voegen.

Taken

De dienstencheque kan aangewend worden voor het verkrijgen van welbepaalde diensten. Deze omvatten:
  • schoonmaken van woning
  • lappen van ramen
  • bereiden van maaltijden
  • afwassen
  • wassen en strijken
  • boodschappen doen (te voet of met de fiets)

Door wie?

Deze diensten kunnen enkel uitgevoerd worden door werknemers aangeworven in bedrijven die erkend zijn in het kader van het dienstenchequesysteem.

Enkel particulieren met domicilie in België kunnen gebruik maken van dit systeem. Vooraf dient u zich echter in te schrijven bij Sodexo. De Vlinder, E&F dienstenchequebedrijf bv, helpt u graag bij het aanvragen van uw persoonlijk gebruikersnummer bij Sodexo.

Kringloop van papieren dienstencheques

De klassieke tarifering is 1 dienstencheque voor 1 uur dienstverlening. 

Per gewerkt uur geeft de gebruiker een gedateerde en getekende dienstencheque aan de werknemer. De werknemer vult de cheque in en tekent hem. Vervolgens geeft de werknemer de cheque af aan zijn of haar werkgever. De werkgever vult de cheque op zijn beurt verder in en verstuurt hem naar Sodexo.

Elektronische dienstencheques

Het is eveneens mogelijk om met elektronische dienstencheques te betalen. 
Vanuit de overheid wordt dit sterk gestimuleerd, dit om volgende redenen: eenvoud, comfortabeler beheer, snelheid en veiligheid (geen sprake meer van verlies of diefstal). Voor verder inlichtingen kunt u bij ons terecht.